PHP’de İf Deyimi

IF DEYİMİ:

İf deyiminin ingilizce karşılığı eğerdir.Bu if deyimini görevini basit bir örnekle açıklamamız gerekirse; Eğer İstanbul’a gidersem teyzeme uğruycam.Ama Eskişehir’e gidersem daıma uğruycam.Gördüğünüz gibi if deyiminin çalışma sitili böyledir.İf deyiminin yazılışıda şöyle olur;

<?PHP
if ( koşul) {
bu koşul doğru ise yapılacak işler
}
elseif ( birbaşka koşul ){
bu koşul doğru ise yapılacak işler
}
else{
bu koşulların hiçbiri olmazsa yapılacak işler
}
?>

Bu if ile ilgili ilk örneğimizde sayılar konusuna değineceğiz.Şimdi if deyiminin nerelerde kullanılabileceğini daha iyi anlayacksınız.

<?PHP
$a=500;
$b=450;
if ($a > $b) {
print " A değişkeni B değişkeninden daha büyüktür";
}
else {
print "A değişkeni B değikeninden büyük değildir.";
}
?>

Burada $a ve $b değişkenlerine değer atadık.Sonra bir if deyimi ile bir koşul yaptık.Dedikki eğer $a değişkeni $b değişkeninden büyük ise alttaki işlemi yap.Daha sonra else ile yukardaki koşul doğru değilse benim altımdaki koşulu yap dedik.İf deyimini iyi kavramamız gerekmektedir.Çünkü PHP’de birçok örnekte if deyimi kullanılır.Mesela bir siteye girmek için şifre soracaksınız ve bu şifreyi girmeyen kişilere bir uyarı mesajı vermek istiyorsunuz.

<?PHP
if ( $sifre == "" ){
print "Siteye girmek için Paraola yazmanız gerekir.";
}
else{
//Buraya gerekli kodlar girilir
}
?>

Burada görüldüğü gibi $sifre değişkenini değeri boş olduğu zaman, yani; şifre alanına bir değer girilmediğinde sislü parantezler içersinde bulunan komut icra edilir.Yok $sifre değişkenine bir değer girildiyse bu sefer else ile başlayan süslü parantezler içerisnde bulunan komutlar icra edilir.Bu if deyiminde dikkar etmemiz gereken bir husus değişkeni bir değerle eşitlemek istediğimizde çift eşittir kullanmamız gerekir.
İf deyimininin alternatif kullanım şekilleride vardır.Mesela kullandığımız sislü parantezleri kaldırabilir ve yerlerine başka ayraçlar kullanmamız mümkündür.

<?PHP
if ( $a =="5" ):
print "Değişkenin değeri $a dir";
elseif ( $a == "6" ):
print "Değişkenin değeri $a dır.";
else:
print "Değişkenin değeri ne 5 dir nede 6 dır";
endif;
?>

Burada da görüldüğü gibi $a değişkenimisin değerini 5 verdiğimizde ilk if devreye giriyor parantezden sonra noktalı virgül koyuyoruz.Daha sonra bir elfeif yapıyoruz.Onada değişkenin değerini 6 olarak beliriliyoruz.Eğer değişkenin değerini 6 girildiğinde elseif devreye girer.Yok bu if ve elfeis in giçbiri gerçekleşmezse else devereye giriyor.Bu yöntemde dikkat ettiyseniz süslü parantez kullandığımızda parantezi hem açıyor hemde kapıyorduk.Ama burada parantez kullanmadık.Deyimlerden sonra bir noktalı virgül koyuyoruz ve onun aşağısındaki bütün komutlar yapılıyor taki PHP bir elseif veya else ile karşılaşıncaya kadar.En sonunda da if deyiminin bittiğini söyleyen endif.Bu komutun sonunada noktalıvirgül yerleştiriyoruz.
İlerde birçok if deyimini iç içe kullanacağız.Karışıklık yapmamak için if deyiminin iki yazılış yöntemini kullanabilirsiniz.Birde değişkenleri eşitlerken şu hususa da dikkat etmemiz gerekir.Mesela

<?PHP
if ( $a == "istanbul" ):
print "1.değişken değeri";
elseif ( $a == " istanbul" ):
print "2. değişken değeri";
endif;
?>

Dikkat ettiyseniz if in içerisindeki $a değişkeninin değerini istanbul yaptık.Ama elseif in içerisnde bulunan $a değişkenin değeride istanbul ama bu ikisi aynı şey değil.Çünkü ilkinde tırnak içerisine aldığımız istanbul değeritırnaklarla bütünleşik.Ama ikinci $a değişkeninde ise ilk tırnaktan sonra bir boşluk bırakıldı.Onun için bu iki değişken aynı değildir.

<?PHP
$a="1";
$b=" 1";
$c="1 ";
?>

Burada verdiğimiz 3 değişkenin değerleride birbirinin aynısı değildir.Şimdi enson bir if deyimi örneği vererek bukonuyuda kapatalım.

<?PHP
if ( $sehir == "istanbul" ){
   if ( $ilce == "kadıköy" ):
   print "Seçtiğiniz il <b>$sehir</b>, seçtiğiniz ilçede <b>$ilce</b>\n";
   elseif ( $ilce =="sarıyer" ):
   print "Seçtiğiniz il <b>$sehir</b>, seçtiğiniz ilçede <b>$ilce</b>\n";
   else:
   print "Seçtiğiniz il <b>$sehir</b> ama ilçe seçmediniz.\n";
   endif;
}
elseif ( $sehir == "samsun" ){
   if ( $ilce == "terme" ):
   print "Seçtiğiniz il <b>$sehir</b>, seçtiğiniz ilçede <b>$ilce</b>\n ";
   elseif ( $ilce =="çarşamba" ):
   print "Seçtiğiniz il <b>$sehir</b>, seçtiğiniz ilçede <b>$ilce</b>\n";
   else:
   print "Seçtiğiniz il <b>$sehir</b>, ama ilçe seçmediniz.\n";
   endif;
}
else{
print "Lütfen bir il seçiniz.\n";
}
?>

Burada iki değişik yöntemide kullandık.İlk olarak $sehir değişkenine hiçbir değer girilmediği veya istanbul veya samsun girlmediğ takdirde en alttaki else göreve çağrılıyor.Ama $sehir değişkenine mesela istanbul girildiğinde en üstteki if devreye giriyor.Sadece bu istanbul girilmesi durumunda bu if in içerisinde bulunan aternatif else göreve giriyor.$sehir değişkeni istanbul ve $ilce değişkenide kadıköy girildiğinde ilk aternatif if göreve çağrılıyor.Diğer if ve else lerin görevlerini de biraz zihin cimnastiği yapın ve siz bulun.
Bu verdiğimiz en son örneği kavrayan kişi if deyimini tamamen öğrendi sayabiliriz.Sadeve bu if deyimi ve değişkenlerle neler yapabileceğinize dair kafanızda ampuller yanmış olmalı.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*