PHP ile MS Access Veri Silme

PHP MS ACCESS VERİ SİLME
Ms Access ile veritabanımıza ver girdik.Bu verileri okuyarak browserimize bastık.Şimdi de sıra geldi verieleri silme işlemine.Bu konuyla ilgili bir örnek vereceğim. Konuyu anlatmayacağım.Nasılsa örnekler bölümünde telefon defteri örneğini verdik.Burada bu konuyu açıkladık.Gerçi açıklanacak bir yönüde yok.Neyse örneğimize geçelim.


<?php
$baglan=odbc_connect("vt2","root","") or die ("ACESS veritabanını Bulamadım");
$sil="DELETE FROM tablo1 WHERE ad='$adi'";
if (@odbc_exec($baglan, $sil)){
print "'$adi' bulunan kayıt satırı silindi " ;
}else{
print "Veritabanımızda <b>$adi</b> adında bir kişi yuktur.";
}
?>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*