PHP’de Değişken Tipleri

Değişken Tipleri

Tamsayı Değişkenler (Integer)

Bilinen negatif ve pozitif tamsayılardır. Z={…, -2, -1, 0, 1, 2, … }


<?php
$a=5;
$b=-24;
$c=160;
?>

Ondalıklı Sayı Değişkenleri (float)

Ondalık kısmı bulunan negatif ve pozitif sayılardır. Ondalıklı kısmı ayırmak için nokta (.) kullanılır.


<?php
$a=5.3;
$b=-2.4;
$c=1.60;
?>

Metin Değişkenleri (String)

Karakterlerden oluşan değerleri saklayan değişkenlerdir. Karakter olarak a-z, A-Z, 0-9 ve diğer simgeler kullanılabilir. String değişkenlere atanacak değerler çift tırnak (” “) arasında yazılır.


<?php
$adi="Ali";
$soyadi="KAVAK";
$sifre="Kxt87?_[/";
?>

String ifadeleri kullanırken çift tırnak içerisinde PHP için özel anlama sahip ifadeler varsa bunlar yorumlanır ve bunların karşılıkları kullanılır.

Örneğin $ işareti bir değişkenin varlığını söyler. Eğer çift tırnak içerisinde $ ile başlayan bir ifade varsa bu değişken olarak algılanır ve yerine bunun değeri getirilir.


<?php
$gun=15;
$ay="Mart";
$yil=2010;
$tarih="Bugün $gun $ay $yil dur. ";
echo $tarih;
// Ekrana Bugün 15 Mart 2010 dur. yazacaktır
$c=160;
?>

Eğer string ifadelerin içindeki özel anlamı olan ifadeleri devre dışı bırakmak isterseniz bu ifadelerin önüne koymalısınız. (Ekrana yazmak isterseniz \ kullanabilirsiniz)


<?php
$gun=15;
$ay="Mart";
$yil=2010;
echo "$gun=$gun $ay=$ay $yil=$yil"; 
// Ekrana $gun=15 $ay=Mart $yil=2010 yazacaktır
$c=160;
?>

Bir başka yöntem ise string değişken içerisindeki tüm özel ifadeleri devre dışı bırakmaktır. Bunun için çift tırnak yerine tek tırnak kullanılır. Eğer string ifade tek tırnaklar arasına yazılırsa içerisindeki hiçbir özel ifadeye bakılmaz olduğu gibi ekrana yazılır.


<?php
$gun=15;
$ay="Mart";
$yil=2010;
$tarih='Bugün $gun $ay $yil dur.';
echo $tarih; 
// Ekrana Bugün $gun $ay $yil dur. yazacaktır
$c=160;
?>

Örnek: Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.


<?php
$ali="Ben gelmiyorum!";
echo "Ali o kadar kızdı ki "Ben gelmiyorum!" diye bağırdı.";
echo "<br>";
  
$yol="c:\windows";
echo $yol;
echo "<br>";
  
$tag='<font color="red" size="7">Nasıl Ama!</font>';
echo $tag;
echo "<br>";
  
$ders="PHP'de değişkenlerin önüne $ 
işareti konulur. Örnek: $sayi=15;";
echo $ders;
echo "<br>";
?>

Boolean Değişkenler

Yalnızca true yada false değerini alan değişkenlerdir. Aslında sıfırdan farklı her değer true, geriye kalan 0 yada null ise false olarak bilinir.


<?php
$a=true;
$b=false;
$c=1; // $c=true
$d=0; //$d=false
?>

Sabitler Değişkenler

Değeri değiştirilemeyen değişkenlerdir. Bunlar önceden tanımlanır ve program akışında sadece kullanılırlar. Değerleri değiştirlemez. Bir sabit define(değişkenadı, değeri); şeklinde tanımlanır. Aşağıdaki örneği inceleyiniz.


<?php
define("pi",3.14); // sabitler kullanılırken önüne 
//$ işareti konulmaz ve adı çift tırnak içinde tanımlanır
echo pi; // ekrana 3.14 yazar.
?>

Açıklamada da yazıldığı gibi sabit değişkenler tanımlanırken ve kullanılırken önüne $ işareti konulmaz.

Aşağıda sabitlerin kullanımı ile ilgili olarak yapılan birkaç hata ve açıklaması vardır.


<?php
define("pi",3.14); // Doğru bir sabit tanımlaması yapılmıştır
echo $pi; // Hata: Sabitin önüne $ konulmuş
pi=3; // Hata: Sabitin değeri değiştirilmeye çalışılıyor
$alan=pi*2*2; // Alan hesaplaması için sabit kullanılmıştır.
?>

Birkaç farklı sabit tanımlaması da aşağıda verilmiştir.

<?php
define("kullaniciadi","mustix"); // string bir sabit tanımlanmıştır
define("edit",true); // boolean bir sabit tanımlanmıştır
define("yil",2010); // integer bir sabit tanımlanmıştır
define("katsayi",0.013); // float bir sabit tanımlanmıştır.
  
echo kullaniciadi." ".edit." ".yil." ".katsayi." "; 
// ekrana mustix 1 2010 0.013 yazar
?>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*