PHP’de MySQL Sorgu Türleri

1. Okul numarası 0414002010 olan öğrenciyi listeleyen sorguyu yazınız.
1. SELECT * FROM ogrenci WHERE ogrenci.no=”0414002010″;
2. İsmi serap olan öğrencileri listeleyen sorguyu yazınız
2. SELECT * FROM ogrenci WHERE ad=”serap”;
3. Adı S ile başlayan öğrencileri listeleyen sorguyu yazınız.
3. SELECT * FROM ogrenci WHERE AD LIKE “s*”;
4. Sonu lin ile biten öğrencileri listeleyen sorguyu yazınız.
4. SELECT * FROM ogrenci WHERE ad like “*lin”;
5. Soyadı 3 harfli olan ortanca harfi a olan öğrencileri listeleyen sorguyu yazınız.
5. SELECT * FROM ogrenci WHERE soyadi like “?a?”;
6. Birinci öğretim öğrencilerini listeleyen sorguyu yazınız.
6. SELECT * FROM ogrenci WHERE ogrenci.no Like “??14*”;
7. Telefonları 315 ile başlayanları listeleyen SQL kodunu yazın.
7. SELECT * from ogrenci where tel like “315*”;
8. Telefonları 325 ile başlayan ve bucaklı olan öğrencileri listeleyen SQL kodunu yazınız.
8. SELECT * from ogrenci where tel like “325*” and adres=”bucak”;
9. Erkek öğrencilerin adını soyadını adresini ve telefonunu listeleyen sorguyu yazınız?
9. SELECT ad, soyadi, tel, adres FROM ogrenci WHERE cinsiyet=true;
Veya
Select ad,soyadi,tel,adres from ogrenci where cinsiyet
10. bolum_id si 1 olanların listesini getiren sorguyu yazınız.
10. SELECT * FROM ogrenci WHERE bolum_id=1;
11. Bölümü bilgisayar olanların listesini getiren sorguyu yazınız.
11. SELECT * FROM ogrenci, bolum WHERE ogrenci.bolum_id=bolum.id and bolum.ad=”bilgisayar”;
12. Bilgisayar bölümündeki bayan öğrencileri listeleyen sorguyu yazınız.
12. SELECT * FROM ogrenci, bolum WHERE ogrenci.cinsiyet=false and ogrenci.bolum_id=bolum.id and bolum.ad=”bilgisayar”;
Veya
SELECT * FROM ogrenci, bolum WHERE not ogrenci.cinsiyet and ogrenci.bolum_id=bolum.id and bolum.ad=”bilgisayar”;
13. Bilgisayar bölümü 1. öğretim öğrencilerini listeleyen SQL Kodunu yazınız.
13. SELECT * FROM ogrenci, bolum WHERE ogrenci.no Like “??14*” And ogrenci.bolum_id=bolum.id And bolum.ad=”bilgisayar”;
14. 1980 yılında doğanları listeleyen SQL Kodunu yazınız.
14. SELECT * from ogrenci where dogum_tarihi>#01/01/1980# and dogum_tarihi <#31/12/1980#;
Veya
SELECT * FROM ogrenci WHERE dogum_tarihi Between #1/1/1980# And #31/12/1980#;

Veya

SELECT * from ogrenci where dogum_tarihi like “*1980”;
15. 1980 yılı ocak ayında doğanları listeleyen SQL kodunu yazınız.
15. SELECT * from ogrenci where dogum_tarihi>#01/01/1980# and dogum_tarihi <#31/01/1980#;
Veya
SELECT * FROM ogrenci WHERE dogum_tarihi Between #01/01/1980# And #31/01/1980#;
Veya
SELECT * from ogrenci where dogum_tarihi like “*01-1980”;
16. Burdur veya Bucak lı öğrencilerin listesini getiren SQL kodunu yazınız.
16. SELECT * FROM ogrenci WHERE adres=”burdur” or adres=”bucak”;
17. Bucak lı öğrencilerin bolumlerini listeleyen SQL kodunu yazınız.
17. SELECT ogrenci.ad, ogrenci.soyadi, ogrenci.adres, bolum.ad FROM ogrenci, bolum WHERE ogrenci.adres=”bucak” and ogrenci.bolum_id=bolum.id;
18. Bilgisayar ve pazarlama bölümündeki öğrencileri listeleyen SQL kodunu yazınız.
18. SELECT * FROM ogrenci, bolum WHERE ogrenci.bolum_id=bolum.id and (bolum.ad=”bilgisayar” or bolum.ad=”pazarlama”);
19. Öğrencileri yaşlarına göre küçükten büyüğe doğru sıralayan sql kodunu yazınız.
19. SELECT * from ogrenci order by dogum_tarihi desc;
20. Öğrencileri yaşlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralayan sql kodunu yazınız.
20. SELECT * from ogrenci order by dogum_tarihi asc;

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*