PHP’de Çok Boyutlu Diziler

Çok Boyutlu Diziler

Dizi içindeki diziler olarak düşünülebilir. Yine bir örnekle açıklamak gerekirse bir otelin katları bir dizi olarak düşünülürse katlardaki odalar da bir dizi olarak düşünülebilir. Dolayısıyla burada dizi içindeki diziler söz konusudur. Başka bir örnek olarak şu verilebilir: Sınıftaki öğrenciler bir dizi, onları notları ise yine bir dizi olarak dününülürse yine karşımıza dizi içindeki diziler çıkmaktadır. Çok boyutlu dizilerde her boyutun indisi için [ ] kullanılır. Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

Otel
Kat1 Oda1 Ali
Oda2 Ahmet
Oda3 Ömer
Kat2 Oda1 Hasan
Oda2 Kenan
Oda3 Mert
Kat3 Oda1 Ayşe
Oda2 Fatma
Oda3 Hatice
 
<?PHP
$otel["kat1"]["oda1"]="Ali";
$otel["kat1"]["oda2"]="Ahmet";
$otel["kat1"]["oda2"]="Ömer";
  
$otel["kat2"]["oda1"]="Hasan";
$otel["kat2"]["oda2"]="Kenan";
$otel["kat2"]["oda3"]="Mert";
  
$otel["kat3"]["oda1"]="Ayşe";
$otel["kat3"]["oda2"]="Fatma";
$otel["kat3"]["oda3"]="Hatice";
  
echo $otel["kat2"]["oda3"]; // ekrana Mert yazar
?>

<?PHP
$otel=array(
 "kat1"=>array("oda1"=>"Ali","oda2"=>"Ahmet","oda3"=>"Ömer"),
 "kat2"=>array("oda1"=>"Hasan","oda2"=>"Kenan","oda3"=>"Mert"),
 "kat3"=>array("oda1"=>"Ayşe","oda2"=>"Fatma","oda3"=>"Hatice")
);
  
echo $otel["kat2"]["oda3"]; // ekrana Mert yazar
?>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*