PHP ile MySQL’de Tarih ve Zaman

MySql ile Tarih ve Zaman Sorguları Mysql veya sql komutlarını kullanırken genelde zaman sorgularını çabuk unutuyoruz. Bunun da sebebi çok kullanmıyor olmamızdan olsa gerek. Hem kendi arşivimde bulunması için hem de sizlere bir faydası olsun diye çok sık kullanılan zaman ve tarih sql cümleciklerini örneklerle paylaşmak istedim. İşte zaman ve tarih sql cümlecikleri, bunları kolaylıkla php ile kullanabilirsiniz. SQL ile son 10 güne ait kayıtları çekmek. Bugünde dahil olmak üzere son 10 günün kayıtlarını çekeriz.

select * from veriler where tarih >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 10 DAY)
 

Fakat bugünün tarihi dahil olmasın istiyorsanız bugün hariç son 10 günün kayıtlarınıda bu şekilde çekeriz.

select * FROM veriler WHERE tarih BETWEEN DATE_SUB( CURDATE( ) ,INTERVAL 10 DAY ) AND CURDATE( )
 

Son 1 ayın kayıtlarını mysql ile çekelim.

select * from veriler where tarih >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH)

Sql ile son 1 yılın kayıtlarını çekelim.

select * from veriler where tarih >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR)

Şimdi de belirli tarih aralıklarını sql ile aldırmayı yapalım.

Bu ay hariç son 2 ayın verilerini sql ile çekelim.

select * from veriler where tarih BETWEEN DATE_SUB( CURDATE( ) ,INTERVAL 3 MONTH )AND DATE_SUB( CURDATE( ) ,INTERVAL 0 MONTH )
 

Bu seferde son 6 ay ile son 3 ay arasında kalan zamana ait verilei sql ile çekelim.

select * from veriler where tarih BETWEEN DATE_SUB( CURDATE( ) ,INTERVAL 6 MONTH ) AND DATE_SUB( CURDATE( ) ,INTERVAL 3 MONTH )

Şimdi ise bugüne yani hangi günde isek o güne ait kayıtları mysql ile çekelim.

select * from veriler where tarih = CURDATE()

Düne yani dün ki güne ait yazıları sql ile çekelim.

select * from veriler where WHERE tarih = DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL 1 DAY)

Mysql ile o haftaya ait kayıtları çekelim. İçinde bulunulan haftaya ait kayıtlar çekilecektir.

select * from veriler where WHERE YEARWEEK(tarih) = YEARWEEK(CURRENT_DATE)
 

Mysql ile geçen haftaya ait verileri çekelim.

select * from veriler where WHERE YEARWEEK(tarih) = YEARWEEK(CURRENT_DATE - INTERVAL 7 DAY)

Zamanlar ve tarihler mysql veya sql ile başınızı bir nebze ağrıtmaktan kurtarır umarım.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*