PHP’de Rakamları Okuma

<?PHP
function tamsayioku($n) {
 if (!(int)$n) return '';
 $basamak = array (
  array("", "Bir", "İki", "Üç", "Dört", "Beş", "Altı", "Yedi", "Sekiz", "Dokuz"),
  array("", "On", "Yirmi", "Otuz", "Kırk", "Elli", "Altmış", "Yetmiş", "Seksen", "Doksan"),
  array("", "Yüz", "İkiyüz", "Üçyüz", "Dörtyüz", "Beşyüz", "Altıyüz", "Yediyüz", "Sekizyüz", "Dokuzyüz")
 );
 $ucler = array("", "Bin", "Milyon", "Milyar", "Trilyon","Katrilyon","Katrilyar","ve dahasi");
 // 0034 deki 00 lari yazdir.virgulden sonraki kisimlarda gerekli.
 for ($sifir=''; substr($n,0,1)=='0'; $sifir.='Sıfır') $n = substr($n,1);
 // ters cevir.
 $str = strrev($n);
 // tam sayiyi okuyalim
 $oku = '';
 for ($i=0,$d=0;$i<strlen($str);$i++,$d++) {
  if ($d%3==0) $oku = $ucler[$d/3].$oku;// uc basamak gectik.bin,milyon vs yaz.
  $oku = $basamak[$d%3][$str[$i]].$oku;
 }
 if (substr($oku,0,6)=='BirBin') $oku = substr($oku,3);// birbin hadisesi varsa sil.
 return $sifir.$oku;
}

//ONDALIK veya TAM sayilari okur.
function sayioku($n='') {
 //if ($n==0) {print 'Sıfır'; return;} // sıfırı okutmak için.
 $bol = explode('.',$n);// ondaligin sagini solunu ayir.
 $sag = tamsayioku($bol[0]);//tam sayi kismi
 $sol = tamsayioku($bol[1]);//ondalik kismi
 $virgul = ($sol) ? 'Virgül' : ''; // ondalik kisim varsa araya virgul koyacaz.
 if (!$sag&&$sol) $sag = 'Sıfır';// ondalik var ama tam sayi yoksa. sifir virgul ....
 print $sag.$virgul.$sol;
}

sayioku(00.010200);
print '<br>';
sayioku(0123456789.9876543210);
?>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*