No Image

PHP’de Zaman Fonksiyonları

March 7, 2017 Mehmet KAYA 0

Zaman Fonksiyonları time() mktime() getdate() date() PHP zaman bilgisi bildiğimiz gibi değil unix epoch biçiminde kullanılmaktadır. Unix epoch biçimi tam olarak 1 Ocak 1970 00:00:00 […]

No Image

PHP’de String Fonksiyonları

March 7, 2017 Mehmet KAYA 0

String Fonksiyonları strlen() chr() explode() implode() str_split() ltrim() rtrim() trim() substr() strtolower() strtoupper() ucfirst() ucwords() str_replace() nl2br() md5() sha1() 1) strlen($metin) Verilen metnin karakter sayısını […]

No Image

PHP’de Değişken Tipleri

March 7, 2017 Mehmet KAYA 0

Değişken Tipleri Tamsayı Değişkenler (Integer) Bilinen negatif ve pozitif tamsayılardır. Z={…, -2, -1, 0, 1, 2, … } Ondalıklı Sayı Değişkenleri (float) Ondalık kısmı bulunan […]

No Image

PHP’de Array… Dizi Örnekleri

March 7, 2017 Mehmet KAYA 0

Dizi Değişkenler Diziler, içerisinde bir çok değer saklayabilen değişkenler kümesi olarak tanımlanabilir. Örneğin 30 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin adlarını saklamak üzere 30 tane değişken tanımlamaktansa […]

No Image

PHP’de Matematiksel İşlemler

March 7, 2017 Mehmet KAYA 0

Matematiksel işlemler Genel olarak çok fazla başvurulmasa da PHP’de ileri matematiksel fonksiyon desteği de vardır. Web yazılımcılığında birçok işlem metin değerleri üzerinde gerçekleştirildiğinden, sayısal değerlere […]

No Image

PHP’de While Döngüsü

March 7, 2017 Mehmet KAYA 0

WHILE DÖNGÜSÜ      Döngüler; belli bir sonucun gerçekleşinceye kadar tekrarlanmasından ibarettir.Burada dikkat etmemiz gereken husus programın icraı sırasında koşulun gerçekleşmesinde bir sonun belirtilmesidir.Aksi takdirde PHP işletilen […]

No Image

PHP’de Tarih ve Saat İşlemleri

March 7, 2017 Mehmet KAYA 0

TARİH, SAAT İŞLEMLERİ PHP’de tarih işlemlerini için kullanacağımız komut date(); komutudur.Bu komutun içerisine bazı parametreler koyarak web sunucusunun tarihini bizlere veriri.Şimdi bu parametlerleri sıralayalım. a […]

No Image

PHP’de Çok Boyutlu Diziler

March 7, 2017 Mehmet KAYA 0

Çok Boyutlu Diziler Dizi içindeki diziler olarak düşünülebilir. Yine bir örnekle açıklamak gerekirse bir otelin katları bir dizi olarak düşünülürse katlardaki odalar da bir dizi […]

No Image

PHP’de Switch Deyimi

March 7, 2017 Mehmet KAYA 0

SWİTCH DEYİMİ Türçe karşılığı anahtar olan switch deyimi if deyimi gibi görev yapar.Ama siwtch deyimini if deyimininin yerine kullanmamız daha uygun düşer.Bazı hız araştırmalarında switch […]