PHP ile MS Access Veri Okuma

PHP, MS ACCESS VERİ OKUMA
      Şimdi sıra geldi veritabanımızda kayıtlı olan bilgileri okutmaya.Bunun için önce tablomuza en az 10 kere veri girerseniz daha iyi olacaktır.Şimdi bu verilerin hepsini bir while döngüsü ile browsera basacağız.

<?php
$baglan=odbc_connect("vt2","root","") or die ("ACESS veritabanını Bulamadım");
$oku=odbc_exec($baglan, "SELECT * FROM tablo1");

while(odbc_fetch_row($oku) ):
$adi=odbc_result($oku,"ad");
$soyadi=odbc_result($oku,"soyad");
$kullanici_adi=odbc_result($oku,"kullanici_adi");
print "ADI: $adi<br>
SOYADI: $soyadi<br>
KULLANICI ADI: $kullanici_adi<br><hr>\n";
endwhile;
?>

     Görüldüğü gibi ilk önce Access veritabanına bağlanıyoruz.Sonrada veritabanından hangi tabloda işlem yapacağımızı belirtiyoruz.Daha sonrada bir while döngüsü ile veritabanımızda bulunan bütün verileri sayfamıza basıyoruz.ODBC’nin dizi değişkeni komutuda odbc_fetch_row() komutudur.Sonrası tıpkı MySQL’de olduğu gibi odbc_result komutuyla bütün verileri okuyoruz.Sonra print komutu ile verileri ekrana basıyoruz.
     Bu konu ile ayrıntılı bilgiyi PHP’nin resimi sitesinden yani http://www.php.net/ veya http://www.zend.com/ adreslerindeki Manual bölümünden bulmanız mümkün.
     Şimdi bu konuda başka bir örnek vererek bu konuya bir nokta koyalım.Bu örneğimizde veritabanımızdan tek tek satırları okuyacağız.


<?php
$baglan=odbc_connect("vt2","root","") or die ("ACESS veritabanını Bulamadım");
$oku=odbc_exec($baglan, "SELECT * FROM tablo1 WHERE ad='$adi'");

$veriler = array (
1=> @odbc_result($oku,"ad"),
2=> @odbc_result($oku,"soyad"),
3=> @odbc_result($oku,"kullanici_adi")
);
if($adi=="$veriler[1]"):
print "Selam, <b>$veriler[1] $veriler[2]</b><br>";
print "Şu anda şifreli alandasınız.";
else:
print "Adınız yanlış";
endif;
odbc_close($baglan);
?>

     Burada bu konuyu açıklamaya gerek olduğuna inanmıyorum.Çünkü MySQL konusunu anlayan bir kişi, diğer veritabanlarını anlamasında hiçbir zorluk çekmeyecektir.Çünkü mantık olarak bütün veritabanlarının çalışma sitilleri aynıdır.Bazı komut farklılıkları olmakla birlikte SQL bir dil olarak kabul görmektedir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*